Opvoeden zonder vooroordelen

We leven in een maatschappij waarin de diversiteit steeds toeneemt. Mensen met diverse achtergronden en uit verschillende etnische groepen leven en werken samen, zoeken hun weg in het leven en voeden hun kinderen op tot wereldburgers.

Toch is die realiteit niet altijd vanzelfsprekend en ervaren we sommige mensen nog steeds als ‘de anderen’. Kinderen zien vaak eerst de gelijkenissen die hen binden, al komt het ook voor dat ze focussen op de verschillen. Wat als je kind vijandig reageert op kinderen met een andere huidskleur of andere gewoontes? Baby’s nemen al heel jong waar welke huidskleur iemand heeft.

Uit onderzoek blijkt dat ze na verloop van tijd, vanaf de leeftijd van negen maanden, de uiterlijke kenmerken van aparte individuen steeds minder goed herkennen.  We zien dat dit vermindert als kinderen vaker in contact komen met kinderen uit andere etnische groepen. Kinderen zien dus wel degelijk verschil in huidskleur, maar hangen daar zelf geen waardeoordeel aan vast. Zo’n oordeel komt er pas op basis van wat ze hierover in hun omgeving horen. Het is dus een belangrijke verantwoordelijkheid van volwassenen om kinderen van jongsaf aan in contact te brengen met deze diversiteit. 

Hoe jij praat over die verschillen, heeft dus veel invloed op hoe je kind zich leert inleven in dat ‘anders-zijn’ en of je kind erin slaagt om voorbij de verschillen te kijken naar de gelijkenissen tussen mensen.  Ga op zoek naar manieren om meer in contact te komen met andere culturen. De keuze voor een kinderopvang of school met een divers publiek kan een uitstekende kans bieden om van jongsaf aan met een open blik naar de wereld te kijken.

Ook boeken openen onbekende werelden.  Wees je er als ouder van bewust dat ook media veel invloed hebben op hoe je kind naar ‘de ander’ kijkt. Ook andere ervaringen laten je kind kennismaken met het onbekende: proeven van onbekende smaken, op reis naar andere landen, je boodschappen doen op een exotische markt,… Ze ondersteunen jouw positieve houding tegenover de superdiversiteit.

Meer info

Meer informatie kan je vinden op de site van groei mee. Ben je op zoek naar een luisterend oor, advies, een gesprek. Dan kan je contact opnemen met de opvoedingswinkel en gaan we samen op zoek naar antwoorden op je vragen.

Marian Mr. Henry